Διοίκηση

Τα μέλη της κεντρικής διοίκησης του συλλόγου είναι:

Πρόεδρος Βαλασσόπουλος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος Α Καγιάννης Μανώλης
Γενικός Γραμματέας
Νίκου Ιωάννης
Ταμίας Παπαδόπουλος Ιωάννης
Έφορος Τμήματος Αντισφαίρισης Θεοφιλοπούλου Ελένη
Έφορος Τμήματος Ποδοσφαίρου
Νίκου Γεώργιος
Έφορος Τμήματος Ποδηλασίας Ρηγόπουλος Κωνσταντίνος
Έφορος Τμήματος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Λεμπέκος Γεώργιος